top of page

WEB SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI

bu bilgilerin hukuka uygun olarak ve vermi ldağunuz! izin kapsamında hangi
üçüncü kişiler ile paylaşıldığını ve Şirket tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek
amacı ile oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler
tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde Şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin
silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Şirket Tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm
hizmetler kısaca "Hizmet" olarak anılacaktır.

Veri Sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soyisim, doğum tarihi veya telefon
her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 9770818042 sicil
numarası ile kayıtlı ve şirket merkezi İstanbul adresinde bulunan Asalet Pen Ve İnternet Satış (Şirket)
tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere, ilgili mevzuat
“düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları/duyuruları ile işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir.

Şirket, gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinize saygı duymaktadır. Bu
kapsamda Şirket, kişisel verilerinizi KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm
mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlemekle, verilerinizin güvenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve
olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır.

İşbu Gizlilik Politikası metni, Şirket tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtası ile hangi kişisel veri
kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği, hangi alıcı gruplarına aklarıldığı, kişisel
Verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı ve veri sorumlusu olarak Şirketin aydınlatma yükümlülüğü
kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.


 

Gizlilik Politikasının Kapsamı ve Toplanan Veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu
hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Ver girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat
verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. İnternet sitesi ziyaret
edildiğinde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır.

Toplanan veriler kişisel verilerinizi kapsamamakla birlikte sizlere daha iyi hizmet sunabilmemiz için
aşağıda bahsedilen çerezler kullanılmaktadır.

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler
Sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet Sağlayacısına aktarılması durumunda

veri güvenliğine ilişkin mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler
gerçekleştirilir.

Kendi isteğiniz ile kişisel bilgilerin verilmesi halinde Şirket, bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcının
kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını
veya aktarılacağını taahhüt eder.


 

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:
- Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
- Web sitelerine erişim
- Kullanıcılarla iletişimin sağlanması
- Rekabet
- Reklam ve pazarlama
- Analizler ve pazar araştırması yapma
- İnternet sitesini yönetme ve kayıt tutma

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Şirket, hizmet alan kişilere ilişkin bilgileri
kapsamında elde edilebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları, üçüncü kişiler tarafından belirlenen.
şartlara ve üçüncü kişiler ile mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak
Yapılır. Bu Gizlilik Politikası, bilgi aktarımı yapılan üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır
Ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Şirket sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası
Şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflara alt intemet
Siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Şirket internet sitesindeki bağlantılar
üzerinden toplanan bilgiler veya Şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet siteleri
üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam veya tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların
kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden
Şirket sorumlu değildir.

 

Çocukların Gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklara yönelik içerikler bulunmaktadır. Bu bağlamda
çocuklardan toplanması söz konusu olabilecek tüm veriler çocuğun velisinin ya da vasisinin onayıyla
toplanmaktadır.

Çerez Kullanımı

Şirket, anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını (Çerez-cookie) kullanarak elde
edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin
kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir interet sitesi
hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştır. Teknik iletişim dosyası, intemet
sitesini kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar
kaldıklarını belirten istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanı
sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana
bellekte veya e-postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır.

İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

- Erişim sağlayan bilgisayarın işletim sistemi

Online Alışveriş İçin Gereken Veriler

Şirket, internet sitesi üzerinden yaptığınız ürün veya hizmet alışverişlerinde güvenliği
Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece sipariş işl
olarak tutulmaz.

önemsemektedir.
erçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı


 

Diğer İnternet Sitelerine Verilen Bağlantılar

Şirket internet sitesi, içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler

içerebilecek olup işbu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Şirket bu internet sitelerine
ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Bilgi Güncelleme ve Değişiklik

Şirket, gizlilik veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için işbu
Gizlilik Politikası'nın içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Şirket internet.
sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası'nın güncel haline wwwasaletpen.com adresinden sürekli olarak
ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikası'nın değiştirilmesinden sonra Şirketin hizmet veya
uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır.
değişiklik yaptığı Giz

Şirketin
Politikası hükümler internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. 

Verileri Saklama Süresi

Üye olurken ya da ürün veya hizmet satın alırken doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin ya da satış
işlemlerinin devamı boyunca saklanmaktadır. Kampanyalardan haberdar olmak için abone olunan
bültenlere abonelik devam ettikçe paylaşılan veriler saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Ne Şekilde İşlenebileceği

(6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu (KVKK) uyarınca, Asalet Pen Ve İnternet Satış ile paylaşılan
kişisel veriler, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak
kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden
düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca
işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem "kişisel verilerin
işlenmesi" olarak kabul edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, Asalet Pen Ve İntemet Satış ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi
ve kuruluşlar; ana hissedarlar, hissedarlar, reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurtiçi/ yurtdı
iştiraklerimiz; başta Asalet Pen Ve İnternet Satış altyapısını kullanan üye firmalar ve bunlarla sınırlı

olmamak üzere sunulan hizmet ie ilgil kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya

Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları yurtiçi/yurtdışı
kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak
hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verileriniz istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.


Veri Sahibinin Hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgli şartların yerine getirilmesi
durumunda KVKK madde 11'de düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

« Düzeltme hakkı,

« Silme hakkı,

© İşlemeyi kısıtlama hakkı,

« Yetkili veri koruma denetim kurumu üzerinden bir şikayet oluşturma hakkı,

hakkı,

« Veri taşınabili

Kişisel verilerin, Şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu
olduğunda, içinde bulunulan özel durum sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla, veri sahibi kişisel
Verilerin işlenmesine itiraz hakkına sahiptir. Şirket, verilerin işlenmesine ilişikin olarak koruması gereken
karların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı veya bu
işlem kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği
Sürece Şirket verilerin işlenmesini durduracaktır.

Kişisel verilerin işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır.

Kanun kapsamında, kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici
belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya güvenli elektron
kullanmak suretiyle Şirketimizin asaletpengmail.com kayıtlı elektronik posta adresine gönderebilirsiniz

Adresimiz:

Tevfikbey mahallesi 3:dilek sokak no 4 daire 3 küçükçekmece istanbul
 

bottom of page